بایگانی روزانه: آبان ۲۷, ۱۳۹۷

تعرفه ها

آموزش های عمومی ۱۲ جلسه در ماه هر جلسه ۱:۳۰ یک ساعت و دقیقه شهریه ماهانه ۷۵٫۰۰۰ تومان (در جلسات عمومی تمامی هنر جویان شرکت میکنند و از مزایای این نوع کلاس میتوان امکان تمرین با هم تمرینی های متفاوت از نظر وزن و قد، نام برد. که این مزیت …

ادامه نوشته »