سرخط خبرها
خانه 5 آموزش تمرین

آموزش تمرین

تبلیغ متد آموزشی سیفو در مجله رزم آور

ادامه نوشته »

تمرین جلسه ششم: کاملا غیر منتظره

برای جلوگیری از تکراری شدن  و قابل پیش بینی شدن برنامه تمرینات مربی میتواند جای تمرینات را تغییر دهد. برای مثال روز تمرین با توپ  ،تمرین تغییر را دهد یا یک تمرین کاملا جدید را اجرا نماید(برای مثال دویدن ، تمرینات هوازی، تمرینات قدرتی و یا تمریناتی مانند کراسفیت) این …

ادامه نوشته »

نحوه تمرینات و کلاس داری

جلسات تمرینی وینگ چون به دلیل تعدد فنون و لزوم تمرین بسیار در حضور مربی تا اجرا بی نقص و رفع اشکالات باید به مدت دو ساعت باشد. اما به دلیل اینکه عمده باشگاه های ایران یک ساعت و سی دقیقه و بعضا پانزده دقیقه نیز کمتر است، ما بنا …

ادامه نوشته »

تمرین جلسه پنجم: گرم کردن غیر وینگ چون و بدنسازی و هوازی با میت راهنما

جلسه پنجم: گرم کردن غیر وینگ چون و بدنسازی و هوازی با میت راهنما نکته: این جلسه بایستی بین حداقل پنجمین و حداکثر هشتمین جلسه برگزار گردد. گرم کردن: پروانه زدن، درجا به همراه پا بالا، بشین و پاشو، مشت زدن و حرکت به جلو غیر ایراس، لگد زدن و …

ادامه نوشته »

تمرین جلسه چهارم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی پا با استپ

جلسه چهارم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی پا با استپ گرم کردن: نشست ایراس و مشت زدن، گردش به چپ و راست،گردش به چپ و راست همراه حرکت به عقب یا حرکت به جلو، حرکت به جلو و برگشت،مشت و لگد و حرکت به جلو ، لگد های پی …

ادامه نوشته »

تمرین جلسه سوم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی و هوازی با راهنما

جلسه سوم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی و هوازی با راهنما گرم کردن: نشست ایراس و مشت زدن، گردش به چپ و راست، فاکسائو ، فاکسائو و حرکت به طرفین و مشت زدن، حرکت به طرفین هرماه مشت و لگد های چامکیو، مشت زدن و شنا رفتن خیلی کم …

ادامه نوشته »

تمرین جلسه دوم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی دست با استپ

جلسه دوم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی دست با استپ گرم کردن: نشست ایراس و مشت زدن، گردش به چپ و راست،گردش به چپ و راست همراه حرکت به عقب یا حرکت به جلو، حرکت به جلو و برگشت،مشت و لگد و حرکت به جلو بدنسازی: تک مشت بر …

ادامه نوشته »

تمرین جلسه اول: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی و هوازی با توپ

جلسه اول: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی و هوازی با توپ گرم کردن: نشست ایراس و مشت زدن، گردش به چپ و راست، حرکت به جلو ساده و با زاویه ۴۵ و برگشت، ایراس و مشت زدن و لگد زدن، مشت و لگد و حرکت به جلو ساده و …

ادامه نوشته »