سرخط خبرها
خانه 5 آموزش غیر درجه ای

آموزش غیر درجه ای

دفاع گردن گرفتن قسمت اول و دوم

ادامه نوشته »

گرفتن پا توسط حریف

ادامه نوشته »

دفاع در حالت نشسته

ادامه نوشته »

استفاده از گارد مثلثی وینگ چون

ادامه نوشته »

دفاع با بطری آب

ادامه نوشته »

دفاع ضربه چرخشی پا

ادامه نوشته »

دفاع گردن گرفتن

ادامه نوشته »

دفاع گردن گرفتن در خاک

ادامه نوشته »

دفاع هول دادن

ادامه نوشته »

دفاع چوب

ادامه نوشته »