سرخط خبرها
خانه 5 آموزش غیر درجه ای (صفحه 2)

آموزش غیر درجه ای

دفاع ضربه پای مستقیم

ادامه نوشته »

رهایی از قفل های آرنج و دست

ادامه نوشته »

دفاع در برابر سلاح سرد

  دفاع در برابر چوب با دست خالی

ادامه نوشته »

دفاع گردن گرفتن قسمت اول و دوم

ادامه نوشته »

گرفتن پا توسط حریف

ادامه نوشته »

دفاع در حالت نشسته

ادامه نوشته »

استفاده از گارد مثلثی وینگ چون

ادامه نوشته »

دفاع با بطری آب

ادامه نوشته »

دفاع ضربه چرخشی پا

ادامه نوشته »

دفاع گردن گرفتن

ادامه نوشته »