شروع کنید

آموزش گام به گام وینگ چون ۴

جلسه چهارم : نشست به طرفین و انتقال نیرو وزن، که در حالت مستقیم (ایراس)  وزن بین پاها یکسان، ولی در حالت انتقال نیرو،  وزن همیشه روی پای عقب می…