تمرین جلسه دوم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی دست با استپ

تمرین جلسه دوم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی دست با استپ

5,0 rating based on 1,234 ratings

جلسه دوم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی دست با استپ

گرم کردن:
نشست ایراس و مشت زدن، گردش به چپ و راست،گردش به چپ و راست همراه حرکت به عقب یا حرکت به جلو، حرکت به جلو و برگشت،مشت و لگد و حرکت به جلو

بدنسازی:
تک مشت بر روی استپ
مشت های متوالی ساده و با زاویه در نشست
تک لگد و سه مشت متوالی
مشت های متوالی و بعد از آن شنا رفتن
لگد های متوالی و بین آن نشستن و ایستادن
مشت های متوالی و عقب راندن حریف
مشت ها و لگد های متوالی برای عقب راندن حریف
لگد های متوالی چپ و راست از حالت ایراس و بدون حرکت به جلو
فاکسائو
ضربات پیاپی آرنج و زانو برای عقب بردن حریف
مشت های متوالی بر روی دست حرف و حرکت حریف به عقب و تعویض دست ضربه خور
مشت های پیاپی شخص دراز کشیده بر روی استپ که حریف آنرا بالای سینه نگه داشته است
مشت های پیاپی شخص دراز کشیده بر روی استپ که حریف آنرا بالای سینه نگه داشته است و شنا بعد از آن

نکته: تعداد حرکات بستگی به مربی و صلاح دید ایشان نسبت به توان افراد دارد، اما به طور معمول، ست ها میبایستی سه تایی باشد در تایم های سی ثانیه به بالا و تعداد پنج تا به بالا در مواردی همچون شنا
نکته: انتخاب گزینه های اول به عنوان اولین بدنسازی الزامی و مابقی در اولویت و تعداد انجام گزینه ها، اختیاری است.

تمرینات درجه ای:
درجات یک تا چهار حرکت به اطراف در فضایی محدود و درگیری لاتسائو کوتاه
درجات پنج تا هشت لاتسائو درگیری و استفاده از فنون درجه در لاتسائو
درجات نه و ده لاتسائو درگیری و استفاده از ضربات پا
درجه یازده درگیری دو به یک و یک به یک با حمله از دور یا تمرین چوب
درجه دوازده لاتسائو چاقو یا درگیری چند به یک و یا یک به یک با حمله از دور
تکنسینی یک درگیری از دور و نزدیک و استفاده از فنون بخش ها
تکسینی دو درگیری از دور و دفاع با استفاده از چی سائو و خالی کردن
تکنسینی سه درگیری دو به دو در فاصله کمتر از یک دست.

نکته : تمرینات بایستی بعد از آموزش انجام گیرد.

گروه آموزشی سیفو

ادمین وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *