تمرین جلسه چهارم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی پا با استپ

تمرین جلسه چهارم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی پا با استپ

5,0 rating based on 1,234 ratings

جلسه چهارم: گرم کردن وینگ چون و بدنسازی پا با استپ

گرم کردن:
نشست ایراس و مشت زدن، گردش به چپ و راست،گردش به چپ و راست همراه حرکت به عقب یا حرکت به جلو، حرکت به جلو و برگشت،مشت و لگد و حرکت به جلو ، لگد های پی در پی بدون گذاشتن پا بر زمین، لگد پا کوتاه و بلند، لگد با عقب نشینی

بدنسازی:
تک لگد بر روی استپ
لگد های متوالی ساده و با پای جلو و عقب
تک لگد و سه مشت متوالی
لگد زدن تک و نشستن و پاشدن و ادامه
لگد های متوالی و بین آن نشستن و ایستادن
لگد های متوالی و عقب راندن حریف
مشت ها و لگد های متوالی برای عقب راندن حریف
لگد های متوالی چپ و راست از حالت ایراس و بدون حرکت به جلو
لگد های متوالی بر روی دست حریف و حرکت حریف به عقب و تعویض دست ضربه خور
پرس پا در حالت خوابیده و کف پا بر روی سینه حریف

نکته: تعداد حرکات بستگی به مربی و صلاح دید ایشان نسبت به توان افراد دارد، اما به طور معمول، ست ها میبایستی سه تایی باشد در تایم های سی ثانیه به بالا و تعداد پنج تا به بالا در مواردی همچون نشستن و ایستادن
نکته: انتخاب گزینه های اول به عنوان اولین بدنسازی الزامی و مابقی در اولویت و تعداد انجام گزینه ها، اختیاری است.

تمرینات درجه ای:
درجات یک تا چهار حرکت به اطراف در فضایی محدود و دفاع پا و لاتسائو
درجات پنج تا هشت حمله با ضربات پا و دفاه با پا
درجات نه و ده درگیری با پا چی گرگ
درجات یازده تا یک تکنسینی چیسائو آزاد با چی گرگ آزاد
تکنسینی دو و سه نشست بر روی پای عقب و چی گرگ بدون تماس دست ها با هم

نکته : تمرینات بایستی بعد از آموزش انجام گیرد.

گروه آموزشی سیفو

ادمین وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *