آموزش تمرین

تمرین جلسه ششم: کاملا غیر منتظره

برای جلوگیری از تکراری شدن  و قابل پیش بینی شدن برنامه تمرینات مربی میتواند جای تمرینات را تغییر دهد.

برای مثال روز تمرین با توپ  ،تمرین تغییر را دهد یا یک تمرین کاملا جدید را اجرا نماید(برای مثال دویدن ، تمرینات هوازی، تمرینات قدرتی و یا تمریناتی مانند کراسفیت)

این جلسات باعث میشود هنرجو انگیزه بیشتری داشته باشد و با انرژی بیشتری در تمرینات حاضر گردد.

Rate this post
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.