سیو نیم تائو: فلسفه پنهان وینگ چون

سیو نیم تائو: فلسفه پنهان وینگ چون

5,0 rating based on 1,234 ratings

همه هنرجویان، وینگ چون را با آموختن سیو نیم تائو آغاز میکنند در حقیقت سیو نیم تائو پایه های  وینگچون آنها را میسازد. در ادامه قصد داریم همه زوایای این فرم را بررسی کنیم.


وینگ چون کونگفو شامل چهار فرم بدون سلاح ؛ سیو نیم تائو ، چام کیو ، بیوچی(بیوتز) و فرم آدمک چوبی است.

قبل از شروع توضیحات لازم به  ذکر است تمام حرکت اجرایی در فرم های وینگ چون تنها جهت زیبایی نبوده و کوچکترین حرکات آن کاربردی و داری دلیل خاصی است.

 

ساختار سیو نیم تائو

سیو نیم تائو یا سیو لیم تائو  به عنوان فرم اول وینگچون نمایی کلی از وینگ چون را در اختیار هنر جویان قرار میدهد. این فرم بصورت ثابت (بدون حرکت) اجرا شده و حرکات آن بدون انقباض عضلات و بسیار آرام اجرا میشود.

این فرم شامل هشت قسمت است. ومعمولا در دو  درجه ابتدایی آموزش داده میشود.

حرکات اجرا شده در سیو لیم تائو شامل تانسائو،پاکسائو،فکسائو،جاتسائو،گانسائو  و… همگی جزو دفاع های پایه در وینگ چون هستند ؛ هنرجو با اجرا فرم علاوه بر مرور دفاع ها ،خود را برای شرایط درگیری و مبارزه نیز آماده میکند.

 

فلسفه فرم سیونیم تائو

تعداد زیادی توضیح و تفسیر درباره فرم سیو لیم تائو وجود دارد که اکثر آنها پای را از ترجمه تحت لفظی فرا تر نگداشته اند.هر چند همین ترجمه های ساده نیز میتواند تاثیر های عمیقی بر روی تمرین فرد بگذارد ، اما با درک فلسفه پنهان موجود در آن دریچه جدیدی برای هنرجویان باز میگردد.

همانطور که می دانیم و در اکثر منابع ذکر شده است وینگ چون در ابتدا داری یک فرم بلند به نام سیو لیم تائو بوده است. یک فرم که برای کل سیستم طراحی شده بود. پس از مدتی بنا به دلایل نا معلوم(شاید طولانی بودن) این فرم به سه فرم تبدیل شد و نام قدیمی سیو لیم تائو تنها بر روی فرم اول ماند و دوم فرم بعدی نام های جدیدی اختیار کردند.

برای دانستن معنا واقعی سیو لیم تائو ابتدا باید با معنا ساده و روان آن آشنا شویم . اول از همه باید بدانیم سیو نیم تائو یک اسم چینی است و پیدا کردن یک ترجمه دقیق برای اسم کار ساده ای نیست در حقیقت افرادی که این فرم را نامگذاری کرده اند در دنیایی متفاوت از دنیای امروزی زندگی میکردند و نحوه تفکر آنها نیز تفاوت آشکاری با نحوه تفکر ما دارد ؛ به همین دلایل کلمات در هردوره معنای خاصی دارند.

تعین زمان دقیق پیدایش وینگچون کونگفو و فرم سیو لیم تائو کار سختی است اما میتوان زمان تقریبی آن را اوایل صده هجده میلادی تخمین زد.

جهت مطالعه تاریخچه وینگ چون کلیک کنید.

همانطور که قبلا گفته شد وینگ چون در ابتدا تنها یک فرم داشت ؛ یک فرم طولانی که شامل تمام حرکات ، فنون و تمرینات بود. پس نام فرم باید یک دید کلی از سیستم وینگ چون را در اختیار هنرحویان قرار دهد.

ترجمه ساده بدین صورت است که :

 سیو小 به معنا کوچک ، خرد

نیم تائو 念頭 به معنا ایده ، فکر

 

پس سیو لیم تائو به معنای تفکر یا ایده کوچک است.اما اگر ما فرم را بشناسیم و جزیی از خانوده وینگ چون باشیم متوجه میشویم این معنی تمام زوایای فرم را در برنمیگیرد.(حتی بخش فنون)

فرم اول وینگ چون از لحاظ  مفهومی ، تکنیکی و فلسفی  همانگونه که  از نامش پیداس ، تجسمی از تائوئیسم و فلسفه موجود در آن را شرح میدهد.

تائو در لغت به معنای راه ، روش ، الگو و ایده است. در حقیقت تائو منبع و نیروی پشت هر چیزی را مشخص میکند ؛ فرم اول (سیو لیم تائو) نیز همین معنا را برای وینگ چون دارد و نیروی محرکه آن است.

یکی از مهم ترین تفکرات موجود در فرم اول این است که چگونه بلافاصله وسریع  به هرموقعیتی  پاسخ مناسب دهیم درست مانند شرایط یک مبارزه واقعی ، به این اصل در تائوئیسم زیران ( 自然 ) میگویند. زیران به معنا خود به خودی و طبیعی بودن است که میتوان آن را همان پاسخ سریع و ناخودآگاه دانست. در حقیقت وینگ چون کاران تمام تلاش خود را میکنند تا بتوانند در زمان در گیری پاسخ سریع و بدون تفکری بدهند به همین علت، این اصل را میتوان در تمامی وینگ چون یافت و تمرین های ویژه ای مانند دانچی و چی سائو برای این منظور بوجود آمده اند.

 

از پیش تعیین نشده (بدون حالت) یکی دیگر از مفاهیم مهم در وینگچون است و مانند اصل قبلی این اصل هم یکی از ارکان تائوئیسم است که با  نام  وو وی(     无为) شناخته میشود.

وو وی در لغت به معنا عدم تحرک  و بدون حرکت است .البته بدین معنا نیست که هیچ حرکتی انجام ندهیم بلکه کاملا برعکس ؛ وو وی به این معناست که تنها حرکات را بر اساس غریزه (ناخودآگاه و از روی حواس) و نه از پیش تعیین شده انجام دهیم. این حرکات شامل تکنیک ها و استراتژی های از پیش تعیین نشده ویا عدم آمادگی برای دفاع کردن بصورت پیش فرض است. درمتون اصلی تائوئیسم این اصل را بر گرفته از آب و طبیعت میدانند. درحقیقت وو وی در همه مفاهیم ، فرم ها و تکنیک های وینگ چون گنجانده شده است برا مثال در حرکات دست- که به اشتباه دفاع گفته میشود- هیچی حرکتی برای ایستادگی در برابر نیروی قوی تر وجود ندارد بلکه این حرکات برای تغییر مسیر نیرو یا پراکنده کردن آن است. حرکات پا نیز به همین صورت گسترش یافته است.حرکات بدن در وینگ چون بگونه ای انجام میشود که از ساده ترین مسیر نیرو حریف را خنثی ( منحرف ) کرد ویا از نیروی وی علیه خودش استفاده کرد.

 

اصل مهم دیگر در تائوئیسم که در فرم اول هم نمود واضحی دارد جینگ 精 نام دارد. جینگ در لغت به معنای بذر و ذات است که میتوان آن را بذر انرژی فرد و یا ذات قدرت فیزیکی فرد دانست . که ما نیز در فرم اول یا به طور کلی در وینگ چون از ماهیت فیزیکی بدن خود برای هدف خاصی استفاده میکنیم.

 

اصل دیگر چی 氣 است. چی به معنای انرژی درونی و احساسات درونی است. چی در وینگ چون میتواند به دو صورت توضیح داده شود ؛ اول در در یک مبارزه چی را میتوان قابلیت بیومکانیک دانست این قابلیت همان چیزیت که اساتید وینگ چون به آن عمل باطنی و یا آگاهی درونی میگویند در حقیقت آمادگی ذهنی و درک درست از شرایط قدم اول برای پیروزی در یک درگیری است.

معنی دوم چی ، انرژی زندگی و سرچشمه حیات است.

شِن    神 اصل آخری است که به بررسی آن میپردازیم. در لغت به معنای روح و نیروی روح است ؛ درست مانند نیروی ذهن .در سیو لیم تائو و وینگ چون شِن بخش مهمی از این هنر یعنی نیت (هدف) را توضیح میدهد.

نیت یکی از اصول مبارزه است اما بصورت کاملا آشکار نیت ،عملی ذهنی است که حرکات فزیکی بدن را تحت تاثیر قرار میدهد. بدون داشتن هدف در یک مبارزه تمام حرکات شما بیهوده خواهد بود و یا با شکست مواجه میشود.

در پایان احتملا برای شما هم این سوال پیش آمده است که چگونه این مفاهیم وسیع ، مهم و پیچیده که در فرم جای گرفته را “ایده کوچک ” مینامند.در حقیقت استفاده از کلمه ایده کوچک برای این مفاهیم برای برقراری ارتباط با یین و یانگ 陰陽  است که توضیح این تناقض را می دهد.

مفاهیم موجود در یین و یانگ جزوء مهمی از مذاهب چینی است. آنها عامل پویایی تائوئیسم و جاری درهمه چیز هستند. زندگی نیز مانند یین و یانگ از تعامل تناقض ها بوجود آمده است مانند: بالا و پایین ،روز و شب، خوب و بد، گرما و سرما، مرد و زن، جنگ و صلح و …. .     سیستم وینگ چون و نحوه مبارزه در آن ارتباط تنگاتنگی با یانگ و ین دارد. یکی از اصول وینگچون در مواجه با نیرو سخت یا نرم بودن است ؛ در حقیقت شما ممکن است با نرمی در مقابل یک نیروی قدرتمند قرار بگیرد اما گام بعدی شما همراه با حمله وبا نیرو(سختی) است.

سیو نیم تائو همه چی اما بصورت کوچک شده است ، همانظور که بررسی کردیم  داری مفاهیم عمیق و مهمی از این هنر است؛ در حقیقت هنر از چیز های کوچک تاثیر میپذیرد.

 

سیو نیم تائو درست مانند هنر رزمی وینگ چون تنها از مبارزه کردن  و شیوه دفاع شخصی صحبت نمیکند بلکه از نظر مفاهیم و فلسفه  نیز حرفی برای گفتن دارد. فرم اول ابزار فوق العاده ای برا هنرجویان است تا برای سولات تکنیکی خود جواب پیدا کنند در ضمن فرم اول قدم را فراتر گذاشته و ذهن آنها را نیز با فلسفه موجود در وینگ چون نیز آشنا میکند( فلسفه بر گرفته از تائوئسیم). پس میتوان نتیجه گرفت فرم اول همه جنبه های هنرجو(فزیکی و معنوی)  را در نظر میگرد و به پرورش ان میپردازد.

سو لیم تائو همه چی را در اختیار هنرجو قرار می دهد و اورا به سمت تفکر ، جسجتو جو و تجربه کردن سوق میدهد.

” در سیو نیم تائو اهمیت مسائل روزمره مانند پول،کار،عشق،نفرت،و…. تا جای ممکن به حداقل میرسد یا حتی فاقد اهمیت می شوند(برا اینکه هنرجویان) تنها روی تمرین تمرکز کنند. ”

استاد بزرگ ایپ من

گرد آوردی شده توسط گروه آموزشی سیفو

ادمین وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *