آخرین اخبار, مهمترین عناوین خبری

بدنسازی با وزنه

بدنسازی مخصوص وینگ چون کاران

 

روز A

 
۶ دقیقه کششی و گرم کردن عضلات هدف با سبک ترین وزنه
 • پرس سر شانه نظامی ۳ × ۱۲
 • نشر از بغل با سیمکش ۳ × ۱۰
 • فلای پشت با دستگاه ۴ × ۱۰
 • نشر از جلو با دمبل ۳ × ۱۵
 • شراگ با دمبل ایستاده ۳ × ۱۰
 • جلو بازو چکشی با سیمکش طناب ۵ × ۱۰
 • جلو بازو هالتر لاری ایستاده ۴ × ۱۰
 • بارفیکس دست جمع مچ برعکس ۴ × نهایت خستگی
 • ساعد با هالتر ایستاده از پشت ۳ × ۱۰
 • جلو بازو هالتر برعکس ۳ × ۱۰
 • چرخش مچ با دمبل ۳ × ۲۰
 • زیر شکم با بارفیکس ۳ × ۱۵
 • شکم میز شیب دار ۳ × ۱۲
 • پهلو میز شیب دار ۲ × ۱۵
 • پهلو با وزنه تک دست ۲ × ۱۲ هر طرف
 • فیله کمر ۲ × ۱۰
بین هر ست ۲۵ تا ۴۰ ثانیه استراحت
بین هر حرکت ۵۰ ثانیه استراحت

روز B

۶ دقیقه کششی و گرم کردن عضلات هدف با دمبل سبک یا هالتر خالی
 • پرس سینه هالتر ۴ × ۱۰
 • پرس بالا سینه دمبل ۳ × ۱۲
 • شنای دست باز ۳ × ۸
 • فلای دستگاه ۳ × ۱۲
 • زیر بغل دمبل اره ایی جفت ۳ × ۸
 • بارفیکس دست باز با کمکی ۳ × ۱۲ , ۱۰ , ۸
 • زیر بغل سیم کش از جلو ۳ × ۱۰
 • زیر بغل قایقی با طناب ۳ × ۱۰
 • پشت بازو دمبل جفت ۳ × ۸
 • شنا پشت بازو (با دستان نزدیک به هم ) ۳ × ۱۰
 • پشت بازو طنابی ۴ × ۱۰
 • پشت بازو دمبل چکشی تک دست ۳ × ۸
 • زیر شکم بارفیکس ۱۲ × ۲
 • پلانک ۲ × ۱ min
 • پهلو مسگری ۲ × ۱۵
 • فیله کمر ۲ ×۱۵
بین هر ست ۲۵ تا ۴۰ ثانیه استراحت
بین هر حرکت ۵۰ ثانیه استراحت

توجه:
هرکدام از تمرینات A وB در هفته یکبار انجام شود، در مجموع ۲ روز تمرینی با وزنه
نویسنده: مرتضی شمس
۲/۵ - (۱ امتیاز)
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *