درجه یک

آموزش گام به گام وینگ چون ۱

ایراس جلسه اول ایراس : آموزش نشست ایراس وینگ‌چون و نحوه صحیح قرار گرفتن پاها، که به آن ایراس (iras)…

آموزش گام به گام وینگ چون ۲

جلسه دوم: آموزش گارد کونگفو خط مرکزی که روبه‌روی خط مرکزی بدن گرفته می شود. به طور فرضی بدن را…

آموزش گام به گام وینگ چون ۴

جلسه چهارم : نشست به طرفین و انتقال نیرو وزن، که در حالت مستقیم (ایراس)  وزن بین پاها یکسان، ولی…

آموزش گام به گام وینگ چون ۶

جلسه ششم : گام برداشتن از حالت ایراس و برگشتن و رعایت قانون نیم دایره برای مسیر رفت و برگشت….