دفاع شخصی

دفاع شخصی بانوان

وینگ چون بهترین و ساده ترین راه دفاع شخصی برای بانوان

وینگ‌چون کونگفو چیست؟!

احتمالا شما تا کنون سری فیلم‌های ایپ من را دیده اید و یا نام سبکی که بروسلی با آن افسانه‌ای…

درگیری در خاک

فاصله پنجم در وینگ چون فاصه خاک نامیده میشود که بصورت حرفه ای به آن گراپلینگ میگوییم. در این حالت…

دفاع یه خم گرفتن

زمانی که حریف در هنگام درگیری به هدف زمین زدن شما با استفاده فنون کشتی با دست پای شما بلد…