اسکریما بوکس فیلیپینی ، آرنیس و یا کالی همگی به مجموعه هنرهای رزمی فلیپینی اطلاق میشود که سابقه ای چند هزار ساله دارند  این استایل رزمی به علت کار با سلاح سرد شهرت جهانی دارد و یکی از کاربردی ترین هنرهای رزمی برای دفاع شخصی و محافظت است.