معرفی وینگ چون

وینگ چون یکی از سبک های رزمی (کونگفو) جنوب چین میباشد که دارای فلسفه ویژه و قدمت حدود ۴۰۰ ساله است.این هنر توسط یکی از راهبه های معبد شائولین به نام خانم انجی موئی ابداع گردیده است اولین شاگرد وی دختری به نام وینگچون بود . از اساتید معروف وینگچون میتوان به لئونگ جان بک ، ایپ من ، لئونگ تینگ و هنرپیشه مشهور بروسلی اشاره کرد.

در حقیقت در زندگی شهری امروزی توانایی دفاع از خود ، خانواده خود و امول خود بر هر شخص واجب است. در همین راستا توانایی در شکستن اجسام یا جثه بزرگ به یاری شما نخواهد آمد و دانش مربوط به دفاع شخصی است که به شما کمک میکند تا از مخمصه رهایی یابید

وینگچون برخلاف بقیه سبک های رزمی به دنبال امتیاز آوردن در مسابقات ، شکستن اجسام سخت و یا انجام حرکات نمایشی که – در واقعیت امکان ندارد – نیست. وینگچون بدور از حرکات نمایشی درجهت آسیب زدن کنترل کردن ویا ایجاد موقعیت مناسب برای فرار است همین ویژگی های وینگچون است که هر گونه محدویت سنی، وزنی و یا جنسی را در آن حذف میکند در حقیقت تکنیک های وینگچون نیاز به انجام حرکات خارق العاده و یا نیرو زیاد ندراد بلکه در بسیاری از مواقع از نیروی حریف علیه خودش استفاده میشود.

میتوان گفت وینگچون واقع گرایانه ترین و علم ترین سبک موجود در دفاع شخصی است زیرا نحوه دفاع و ایستادن آن برای محافظت از نقاط حساس بدن بسیار مناسب است و حملات آن نیز به صورت سریع ، مدوام و حمله به نقاط حساس حریف است. تمام ضربات در به صورت مستقیم و در خط مرکزی بدن اجرا میشود این امر باعث افزایش سرعت ضربات میگردد. در یک درگیری واقعی مهترین مسئله سرعت واکنش های شماست به همین منظور وینگچون خط مرکزی را پیشنهاد میدهد زیرا طبق یک قانون هندسه:
کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه خطی است مستقیم که بین آنهتا رسم میگردد

طبق همین قانون هندسه سریع ترین راه آسیب زدن به حریف خط مرکزی است.

موضوع دیگر استفاده از شک هندسی مثلث(هرم) در حرکات وینگچون کار است. بسیاری برا این باور اند استایل وینگچون کار بسیار نرم است و همواره در حال خالی کردن نیرو حریف است.
در حقیقت فلسفه وینگچون در مواجه با نیروبر پایه فلسفه یین ویانگ ( 陰陽 / 阴阳 ) استوار است .و این باور که نسبت به هر مهاجمی باید نیرو را خالی کرد اشتباه است.
شکل خاص مثلث(هرم) یکی از پایدارترین و مستحکم اشکال در طبیعت است. شما میتوانید مثلث را هنگام گارد (مانسائو وو سائو)، نشست اصلی (ایراس)، قدم مستقیم، قدم در زاویه ۴۵ درجه و ۹۰ درجه ببینید همه اینها باعث افزایش سرعت عکس العمل و ناتوانی حریف در بهم زدن تعادل وینگ چون کار است.

نکته آخر اینکه در هنگام مواجه با شرایط سخت و خطرناک نمیتوان تنها به چشمان خود اعتماد کنیم و منتظر حرکت فرد مهاجم باشیم وینگچون برا این مسئله نیز راهکار جالبی ارائه داده است
استفاده از حواس در درگیری
شما با تمرینات خاص وینگچون( دانچی ، چی سائو) قادر خواهد بود بدون دیدن تنها با حس کردن دستان ویا پا های حریف واکنش لازم را اجرا کنید و ماجرا را خاتمه دهید.

نمونه دوره های رایگان آنلاین وینگ چون

مشاهده رایگان تمامی دوره‌های موجود