وینگ‌چون یکی از  سبک‌های جنوب چین است که مبدع آن یک خانم بوده و به درگیری در فاصله نزدیک شهرت دارد. وینگ چون بر اساس اصول و قوانین علمی و بدون هیچ گونه محدودیت سنی و جنسی یکی از بهترین سیستم‌ها برای دفاع شخصی است

آشنایی با وینگ‌چون کونگفو

مقالات وینگ‌چون کونگفو