سرخط خبرها
خانه 5 آموزش غیر درجه ای (صفحه 3)

آموزش غیر درجه ای

دفاع گردن گرفتن در خاک

ادامه نوشته »

دفاع هول دادن

ادامه نوشته »

دفاع چوب

ادامه نوشته »

آموزش لاب سائو

ادامه نوشته »

دفاع زمین زدن

ادامه نوشته »

دفاع ضربه پا

ادامه نوشته »

آموزش جات سائو

ادامه نوشته »

کشتی و درگیری زمینی

ادامه نوشته »