شروع کنید

آموزش گام به گام وینگ چون ۲

جلسه دوم: آموزش گارد کونگفو خط مرکزی که روبه‌روی خط مرکزی بدن گرفته می شود. به طور فرضی بدن را به دو نیم تقسیم می کند. دستان باید بر روی…