آخرین اخبار

وینگ چون سفید

وینگچون سفید

وینگ‌ چونِ سفید، زمین‌گیر کردن حریف بدون آسیب جدی

همیشه درگیر نشدن بهترین حالت ممکن برای شرایط ملتهب بین دو شخص می باشد. اما گاهی درگیر شدن اجتناب ناپذیر است و مجبور هستیم که درگیر شویم.

اکثر درگیری ها به علت های ساده و سطحی رخ می دهد. در بالای ۹۵ درصد مواقع احتیاجی نیست که به حریف آسیب جدی وارد شود. اما در مواقعی مانند خفت گیری، در خطر افتادن ناموس یا کودکمان (که میتواند دفاع در برابر چاقو و چوب نیز باشد) آسیب جدی زدن به حریف لازم است.

بنابراین فراگیری تکنیک ها و ضربه هایی که به حریف آسیب جدی نمی زنند از واجبات وینگ چون می باشد و این سبک از اجرای فنون وینگ چون را “وینگ چون سفید می نامیم.

نکته حائز اهمیت این است که هنگام شروع درگیری و یا حتی قبل از شروع درگیری باید موضع خود را مشخص کنیم که آیا قصد داریم به حریف آسیب بزنیم یا خیر. هرچند که همیشه آماده استفاده صد درصدی از توانمان هستیم و بدترین حالت را فرض میکنیم.

باید در نظر داشته باشیم که یکی از معایب درگیری های جدی، آسیب و به دنبال آن دیه، زندان و غیره می باشد. به همین علت تلاش برای فراگیری وینگ چون سفید توسط مربیان لازم الاجرا می باشد تا هنرجویان درمواقع لزوم بتوانند دفاع انجام داده و خود را از شرایط خطر دور کنند.

همانطور که مطلع هستید اگر قصد آسیب زدن به حریفتان را داشته باشید، ضربات و تکنیک های وینگ چون به شدت می توانند آسیب زننده باشند. بنابر این با استفاده از این تکنیک های آسیب زننده و در شرایط ذیل حتماً پیگیری قضایی در مورد شما صورت خواهد گرفت:

  • حضور شاهد و یا درگیری درفضایی که اطرافیان شما را میشناسند.

  • دوربین مداربسته که نشان دهنده وقایع باشد.

  • وجود وسیله نقلیه که از روی شماره پلاک خودرو، صاحب آن شناسایی شود.

پس مشاهده می کنید که در اکثر مواقع شاهدی بر درگیری ما وجود دارد و اینجاست که اهمیت استفاده از وینگ چون سفید خود را نشان می دهد، زیرا در صورت استفاده از وینگ چون سفید حتی در شرایط ذکر شده نیز اثری از آسیب جدی به حریف وجود نخواهد داشت. بنابراین وینگ چون سفید را میتوان در هرجا و بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی به کار برد، زیرا در این حالت فقط حملات مشت و لگد حریف خنثی شده، یا اگر سلاحی دارد خلع سلاح گشته و در نهایت حریف آسیب جدی نخواهد دید.

تنها حالتی که کسی از یک وینگ چون کار که آسیب جدی به حریفش زده شکایت نمی کند زمانی است که با خفت گیر یا کسی که ناموس یا کودک او را تهدید می کند درگیر شده باشد.

با توجه به مطالب گفته شده می بینیم که فراگیری وینگ چون سفید از اوجب واجبات است. آموزش وینگ چون سفید نیاز به استفاده از مربیان با علم بالا و مهمتر از آن تجربه بالای مربیگری دارد تا بتوانند فنونی قابل اجرا و کاربردی را آموزش دهند.

درواقع در بخشی از کار نیروهای نظامی در خلع سلاح کردن و دستبند زدن بدون آسیب رساندن به مجرم، بیرون کشیدن مجرم از خودرو، بلند کردن مجرم از روی صندلی، جابجایی مجرم با پای خود و شرایط بسیاری که نبایستی به مجرم آسیبی وارد شود از فنونی همانند وینگ چون سفید استفاده میگردد.

لازم به ذکر است برای شروع آموزش وینگ چون سفید هنرجو بایستی تسلط کامل بر پایه وینگ چون داشته باشد.


نویسنده: نوید کلانتری (۲۸ مهر ۱۴۰۱)       

          مدرسه: گروه آموزشی سیفو         

                        استاد: سیفو محمدرضا حلاج


White Wing Chun, Grounding the opponent without serious damage

 

Evading fighting is always the best possible choice for turbulent situations between two people. But sometimes fighting is inevitable and we have to do so.

Most conflicts occur for simple and superficial reasons, and in more than 95% of cases, there is no need to inflict serious damage on the opponent. But in cases such as bullying or threats to our family like our wife or child (which can also be a defense against knives and sticks), it is necessary to seriously injure the opponent.

Therefore, learning techniques and strikes that do not seriously harm the opponent is one of the necessities of Wing Chun, and we call this style of Wing Chun techniques “White Wing Chun”.

The important point is that when starting a fight or even before it (Although we are always ready to use one hundred percent of our power and assume the worst case) we must determine our position whether we intend to harm the opponent or not.

We must keep in mind that one of the disadvantages of serious fighting is the injury followed by blood money, prison, etc. For this reason, it is necessary to try to learn White Wing Chun by the coaches, so that the students can defend themselves and remove themselves from the aggressive situation.

As you know, Wing Chun strikes and techniques can be extremely damaging if you intend to hurt your opponent. Therefore, by using these harmful techniques and under the following circumstances, the prosecution will be taken against you:

  • The presence of a witness or fighting where people around know you

  • CCTV Camera that records the events

  • The presence of a vehicle whose owner can be identified by the license plate number.

So, you can see that in most cases there is evidence of our fighting and this is where the importance of using White Wing Chun shows itself, because if White Wing Chun is used even in the above-mentioned conditions, there will not be any sign of serious damage to the opponent. Therefore, White Wing Chun can be used anywhere and regardless of environmental conditions because in this case only the opponent’s punch and kick attacks are controlled, or if he has a weapon, he is disarmed and will not be harmed.

The only time someone wouldn’t sue a wing Chun athlete who seriously has injured his opponent is when he has clashed with a bully or someone who has threatened his family.

In light of the above, we can see that learning White Wing Chun is a must.

White Wing Chun learning requires the use of coaches with high knowledge and more importantly, high coaching experience in order to be able to teach applicable and practical techniques.

In fact, a part of the work of the military forces where the criminal should not be harmed are techniques that White Wing Chun is used such as:

Disarming and handcuffing the criminal without harming him, Pulling the criminal out of the car, lifting the criminal from the seat, Moving the criminal with his feet and etc.

It should be noted that in order to start White Wing Chun training, the learner must have completed the Wing Chun basics.

Author: Navid Kalantari (20 October 2022) – Organization: Sifo Educational Group – Sifu: Mohammadreza Hallaj

۳/۵ - (۲ امتیاز)
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *