آخرین اخبار

تمرینات موثر در کاهش زمان عکس العمل مخصوص وینگ چون کاران

:diamonds:️تمرینات موثر برای Reaction Time :diamonds:
:small_red_triangle_down:سه حرکت ابتدایی(مبتدی):
پاکسائو از خارج دست  ۱۰x
پاکسائو از داخل دست  ۱۰x
ضربه مشت مستقیم  ۱۰x
:small_red_triangle_down:سه حرکت انتهایی(پیشرفته):
پاکسائو از خارج دست  ۱۰x
پاکسائو از داخل دست  ۱۰x
مشت مستقیم  ۱۰x
:ballot_box_with_check:️ تمام حرکات هم باگارد چپ و هم با گارد راست تکرار کنید.
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *